Accident waiting to happen


(Source: dontlethergo96)


I’m not heartless. I just learned how to use my heart less.

– (via blurrymelancholy)

(Source: my-velvetpouch)

Via THANK YOU TAYLOR

Be like snow; beautiful but cold.

– Unknown  (via suspend)

(Source: givenchyeezy)

Via ur mum's chesthair

Те можеха един без друг. Ден, два, месец, можеха и повече. Защото са тежки характери… Еднакъв нрав. Еднаква гордост. Еднакви чувства……

– Джордже Балашевич (via srqda) Via Българска работа.

- Познаваш ли ги?
- Знам ги всички тук, но не познавам никой.

(via mims7err)

* никого

(via everyonelovescandy)

всички в квартала..

(via she-is-euphoria)

(Source: the-passion-is-you)

Via Българска работа.

Затварянето в себе си ме проветрява.

– Блага Димитрова  (via troev) Via this is my world

"Казват ти: “Променил си се “,само защото си събрал смелост да започнеш да се държиш с всеки,така както заслужава.” Франсоаз Саган

(Source: thegirlwhholoveherself)

Via Българска работа.
1411
To Tumblr, Love PixelUnion